มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วท.ม.วิทยาการข้อมูล (M.Sc. in Data Science) หลักสูตร 2 ปี เพื่อเข้าเรียนเทอม 1/65 (ส.ค.) รับผู้จบป.ตรีทุกสาขา

รับเพียง 40 ท่านต่อรุ่น สมัครได้ที่

https://admission.swu.ac.th/admissions2/apply_graduate.php

เปิดรับสมัคร: บัดนี้ – 11 เมษายน 2565
สอบภาษาอังกฤษ: 24 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์: 22 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลสอบ: 27 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลหลักสูตร https://msds.science.swu.ac.th/
ข้อมูลเพิ่มเติม (หากมี) จะใส่ไว้ใต้โพส

FAQ คำถามถามบ่อย: https://www.facebook.com/msds.swu/posts/4095602197192069

เพจ facebook MSDS SWU