ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน…