SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

4 เมษายน 2561: Talk with BeamSensei

Rachapon 0 47

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคคลกร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วม "Talk with Beamsensei" ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1815 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายละเอียด

7 มีนาคม 2561: โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที

Rachapon 0 23

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที" ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1815 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

14 กุมภาพันธ์ 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสมัครงาน จัดโดย บ. Ready Planet

Rachapon 0 70

นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสมัครงาน จัดโดย บ. Ready Planet ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว วันที่ 14 ก.พ. 2561

23-27 ธันวาคม 2560: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Rachapon 0 112

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในพิธี พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร 

17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์

Rachapon 0 105

17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอเค้าโครงฯ

RSS
12

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน

(31 ม.ค. 2561): บริษัท BioSci Thailand เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และ นักศึกษาฝึกงาน จำนวนหลายอัตรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.biosci.global นิสิตที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้โดยคลิ๊กที่ ลิ้งค์ นี้ หรือส่ง CV มาสมัครที่ biosci@vsni.co.uk ได้โดยตรง ทางบริษัทยินดีเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 
รับสมัครนิสิตฝึกงาน

(25 ม.ค. 2561) บริษัทแมกนิทูดพลัสจำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจุดขาย (Point of Sales) ติดต่อและรายละเอียด โทร: 088 277 0134 อีเมล์: support@magnitudeplus.com เว็บ: www.magnitudeplus.com

 
ทุนการศึกษา

(15 ม.ค. 2561) คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่มีปัญหาด้านการเงินจนส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวันของนิสิต นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (ที่ลิ้งค์นี้) และส่งได้ที่สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์​ (คุณทูน่า) ชั้น 18 อาคาร 19 ภายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561.

 
โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์เชิญชวนนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโททุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่​ รุ่นที่ 4 เพื่อเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์​ พร้อมทั้งรู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีใจเดียวกัน ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 (สมัครออนไลน์)

 read more ...

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

วันที่ กำหนดการ
15-22/01/61 เพิ่ม-ลดรายวิชาและชำระเงินภาคปลาย (นิสิตรหัส 53-60)
29/01/61-12/03/61 นิสิตแจ้งจบการศึกษา
05-09/03/61 สอบกลางภาค

 

 

ตารางกิจกรรม

 

วันที่ กิจกรรม
1 ก.พ.-25 ก.พ. 2561 การแข่งขันกีฬา Science Games
27 ก.พ. 2561 เลือกตั้งประธานสโมสรคณะวิทยาศาสตร์
14 มี.ค. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการทำงานและการศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์
28 มี.ค. 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศน์ คณะวิทยาศาสตร์
27 เม.ย 2561 งาน SCI-FAIR Senior Project Presentation

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ