CS StudentsSWU Open House 2560

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

10-11 พฤศจิกายน 2560: งานเปิดบ้าน มศว. (SWU Open House)

Dr. Supp 0 23

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เปิดบู๊ทให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร เล่นเกมส์ แจกรางวัล แสดงผลงานนิสิต ในงานเปิดบ้าน มศว 2560

8 พฤศจิกายน 2560: ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่และคนแรก

Dr. Supp 0 20

ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และทีมบริหารมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.รุ่งระพี กรานคำยี ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่และเป็นคนแรกของภาควิชา (ภาพจาก Sci SWU facebook fanpage)

RSS

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์เชิญชวนนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโททุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่​ รุ่นที่ 4 เพื่อเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์​ พร้อมทั้งรู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีใจเดียวกัน ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 (สมัครออนไลน์)

 read more ...

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

วันที่ กำหนดการ
20/11/60 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา ภาค1/2560
27/11/60-3/12/60 ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2560 (นิสิตรหัส 53-60)
1/12/60 วันสุดท้ายของการเรียน ภาค1/2560
4-19/12/60 สอบปลายภาค (1/2560)
20/12/60 วันปิดภาคเรียนภาคต้น
27/12/60 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ตารางกิจกรรม

 

วันที่ กิจกรรม
18-19/11/60 SWU Games
25/11/60 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สี่ชั้นปีวิทยาการคอม

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ