ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2560: การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
นิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี  
30 พฤษภาคม 2560: ประชุม SAR ครั้งที่ 1
อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุม SAR ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
1 มิถุนายน 2560: อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าขอรับคำปรึกษา
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

 

สาระน่ารู้

พิธีมอบเอกสารแนวการด...
พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คณะสังคมศาสตร์ร่วมปร...
คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovatio...
 
ประชุมการจัดทำ (ร่าง...
ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต