SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

10-11 พฤศจิกายน 2560: งานเปิดบ้าน มศว. (SWU Open House)

Dr. Supp 0 137

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เปิดบู๊ทให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร เล่นเกมส์ แจกรางวัล แสดงผลงานนิสิต ในงานเปิดบ้าน มศว 2560

8 พฤศจิกายน 2560: ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่และคนแรก

Dr. Supp 0 142

ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และทีมบริหารมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.รุ่งระพี กรานคำยี ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่และเป็นคนแรกของภาควิชา (ภาพจาก Sci SWU facebook fanpage)

RSS

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน

(31 ม.ค. 2561): บริษัท BioSci Thailand เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และ นักศึกษาฝึกงาน จำนวนหลายอัตรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.biosci.global นิสิตที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้โดยคลิ๊กที่ ลิ้งค์ นี้ หรือส่ง CV มาสมัครที่ biosci@vsni.co.uk ได้โดยตรง ทางบริษัทยินดีเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 
รับสมัครนิสิตฝึกงาน

(25 ม.ค. 2561) บริษัทแมกนิทูดพลัสจำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจุดขาย (Point of Sales) ติดต่อและรายละเอียด โทร: 088 277 0134 อีเมล์: support@magnitudeplus.com เว็บ: www.magnitudeplus.com

 
ทุนการศึกษา

(15 ม.ค. 2561) คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่มีปัญหาด้านการเงินจนส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวันของนิสิต นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (ที่ลิ้งค์นี้) และส่งได้ที่สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์​ (คุณทูน่า) ชั้น 18 อาคาร 19 ภายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561.

 
โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์เชิญชวนนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโททุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่​ รุ่นที่ 4 เพื่อเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์​ พร้อมทั้งรู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีใจเดียวกัน ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 (สมัครออนไลน์)

 read more ...

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา 2561

 

 

ตารางกิจกรรม

 

วันที่ กิจกรรม
07-10/08/61 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ