SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

5 กันยายน 2561: โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจากพี่ปี 4 สู่รุ่นน้อง

Rachapon 0 44

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจากพี่ปี 4 สู่รุ่นน้อง เมื่อวันที่ 5 กั 2561

29 สิงหาคม 2561: บริษัท FRONTIS แนะแนวหัวข้อวิจัยด้านการพัฒนา digital transformation กับองค์กรภาครัฐและเอกชนยุคประเทศไทย 4.0

Rachapon 0 42

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก บริษัท FRONTIS Co., Ltd. แนะแนวหัวข้อวิจัยด้านการพัฒนา digital transformation กับองค์กรภาครัฐและเอกชนยุคประเทศไทย 4.0 ให้นิสิตและคณาจารย์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP495: COMPUTER SCIENCE SEMINAR

17,29 สิงหาคม 2561: โครงการเตรียมความพร้อมและทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Rachapon 0 24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคำยี หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์" เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 19-1815 และ 19-1803 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

18 สิงหาคม 2561: โครงการปปรับพื้นฐานนิสิตปริญญาโท

Rachapon 0 26

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปรับแก่นิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

10 สิงหาคม 2561: โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

Rachapon 0 38

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศแก่นิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

RSS
12345

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน

(31 ม.ค. 2561): บริษัท BioSci Thailand เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และ นักศึกษาฝึกงาน จำนวนหลายอัตรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.biosci.global นิสิตที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้โดยคลิ๊กที่ ลิ้งค์ นี้ หรือส่ง CV มาสมัครที่ biosci@vsni.co.uk ได้โดยตรง ทางบริษัทยินดีเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 
รับสมัครนิสิตฝึกงาน

(25 ม.ค. 2561) บริษัทแมกนิทูดพลัสจำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจุดขาย (Point of Sales) ติดต่อและรายละเอียด โทร: 088 277 0134 อีเมล์: support@magnitudeplus.com เว็บ: www.magnitudeplus.com

 
ทุนการศึกษา

(15 ม.ค. 2561) คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่มีปัญหาด้านการเงินจนส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวันของนิสิต นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (ที่ลิ้งค์นี้) และส่งได้ที่สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์​ (คุณทูน่า) ชั้น 18 อาคาร 19 ภายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561.

 
โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์เชิญชวนนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโททุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่​ รุ่นที่ 4 เพื่อเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์​ พร้อมทั้งรู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีใจเดียวกัน ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 (สมัครออนไลน์)

 read more ...

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา 2561

 

 

ตารางกิจกรรม

 

วันที่ กิจกรรม
07-10/08/61 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ