SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

10 มิถุนายน 2561: การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3

Rachapon 0 72

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3(คณะวิทยาศาสตร์) จัดขึ้นในววันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 10 และอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

31 พฤษภาคม 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์)

Rachapon 0 44

นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับรางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน จากผลงานการวิจัยเรื่อง "ระบบตรวจับและติดตามมนุษย์จากกล้งฟิชอาย"

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากผลงานการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ความรู้สึกจากการรีวิวสินค้าภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก"

24 พฤษภาคม 2561: เจรจา MOU กับบริษัท Saleforce

Rachapon 0 46

ตัวแทนจากบริษัท Saleforce เข้าพบคณาจารย์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

18 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)

Rachapon 0 33

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรม โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

2 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by CompSCI

Rachapon 0 51

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิจาการ Talk IT Talk Future by CompSCI
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ความสำคัญของนวัตกรรมดิจิทัลของโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต โดยมีนิสิต คณาจารย์ และบุคคลภายนอกเข้าร่วม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

RSS
12345

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครงานและนิสิตฝึกงาน

(31 ม.ค. 2561): บริษัท BioSci Thailand เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และ นักศึกษาฝึกงาน จำนวนหลายอัตรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.biosci.global นิสิตที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้โดยคลิ๊กที่ ลิ้งค์ นี้ หรือส่ง CV มาสมัครที่ biosci@vsni.co.uk ได้โดยตรง ทางบริษัทยินดีเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 
รับสมัครนิสิตฝึกงาน

(25 ม.ค. 2561) บริษัทแมกนิทูดพลัสจำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจุดขาย (Point of Sales) ติดต่อและรายละเอียด โทร: 088 277 0134 อีเมล์: support@magnitudeplus.com เว็บ: www.magnitudeplus.com

 
ทุนการศึกษา

(15 ม.ค. 2561) คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่มีปัญหาด้านการเงินจนส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวันของนิสิต นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (ที่ลิ้งค์นี้) และส่งได้ที่สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์​ (คุณทูน่า) ชั้น 18 อาคาร 19 ภายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561.

 
โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์เชิญชวนนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโททุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่​ รุ่นที่ 4 เพื่อเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์​ พร้อมทั้งรู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีใจเดียวกัน ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 (สมัครออนไลน์)

 read more ...

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา 2561

 

 

ตารางกิจกรรม

 

วันที่ กิจกรรม
07-10/08/61 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ