SWU Open House 2560present_msit

 

ข่าวสารวิทยาการคอมฯ

 

7 มีนาคม 2561: โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที

Rachapon 0 344

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที" ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1815 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

14 กุมภาพันธ์ 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสมัครงาน จัดโดย บ. Ready Planet

Rachapon 0 381

นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสมัครงาน จัดโดย บ. Ready Planet ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว วันที่ 14 ก.พ. 2561

23-27 ธันวาคม 2560: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Rachapon 0 402

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในพิธี พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร 

17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์

Rachapon 0 400

17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอเค้าโครงฯ

10-11 พฤศจิกายน 2560: งานเปิดบ้าน มศว. (SWU Open House)

Dr. Supp 0 382

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เปิดบู๊ทให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร เล่นเกมส์ แจกรางวัล แสดงผลงานนิสิต ในงานเปิดบ้าน มศว 2560

RSS
1234567

         

       

         

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา

 

 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

 

 

สาระน่ารู้

 

การเข้าถึง e-Resource ของห้องสมุดโดยใช้ CL-VPN
ค้นหาหนังสือ เอกสารออนไลน์ และข้อมูลในห้องสมุดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องติดตั้ง VPN 
 
การเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอก
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดยใช้ VPN
 
การใช้ประโยชน์จาก GAFE Google ในการเรียน
ขั้นตอนในการใช้ประโยชน์จาก GAFE Google เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ