แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

รบกวนนิสิตชั้นมัธยามศึกษาทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ที่นี่ 

Previous Article 23-24 กรกฎาควม 2562: โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Next Article 22-23 ธันวาคม 2562: ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน Open House Computer Science
Print
524