22-23 ธันวาคม 2562: ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน Open House Computer Science
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

22-23 ธันวาคม 2562: ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน Open House Computer Science

Open House Computer Science

พบกับกิจกรรมต่าง อาทิ

  • การแนะนำหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับ TCAS 63 ได้ด้านล่าง
  • สาธิตเกมตกแต่งห้องด้วยเทคโนโลยี VR ผ่านแว่น Oculus Rift
  • สาธิตเกมสนุกพร้อมได้คสาระวามรู้ผ่าน Mobile App และ Web App
  • สาธิตการปลูกพืชด้วย Smart Farm
  • การตอบคำถามชิงรางวัล

ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ

 

Previous Article แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
Print
917

Documents to download