8 พฤศจิกายน 2560: ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่และคนแรก
Dr. Supp
/ Categories: Uncategorized

8 พฤศจิกายน 2560: ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่และคนแรก

ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ และทีมบริหารมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.รุ่งระพี กรานคำยี ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่และเป็นคนแรกของภาควิชา ณ ชั้น 18 อาคาร 19 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาร่วมแสดงความยินดี

Next Article 10-11 พฤศจิกายน 2560: งานเปิดบ้าน มศว. (SWU Open House)
Print
140

x