10-11 พฤศจิกายน 2560: งานเปิดบ้าน มศว. (SWU Open House)
Dr. Supp
/ Categories: Uncategorized

10-11 พฤศจิกายน 2560: งานเปิดบ้าน มศว. (SWU Open House)

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เปิดบู๊ทให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร เล่นเกมส์ แจกรางวัล แสดงผลงานนิสิต ในงานเปิดบ้าน มศว 2560 โดยบู๊ทตั้งอยู่ใต้ตึก 19 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตรงทางเข้าลิฟท์ มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานวันแรก 611 คน และวันที่สองมากกว่า 1,000 คน

Previous Article 8 พฤศจิกายน 2560: ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่และคนแรก
Next Article 17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
Print
136

x