17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์

17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอเค้าโครงฯ ได้ โดยดูรายะลเอียดหัวข้อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือสอบถาม ผศ.ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์

Previous Article 10-11 พฤศจิกายน 2560: งานเปิดบ้าน มศว. (SWU Open House)
Next Article 23-27 ธันวาคม 2560: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
Print
176

x