23-27 ธันวาคม 2560: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

23-27 ธันวาคม 2560: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในพิธี พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Previous Article 17, 20 ธันวาคม 2560 : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
Next Article 14 กุมภาพันธ์ 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสมัครงาน จัดโดย บ. Ready Planet
Print
144

x