14 กุมภาพันธ์ 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสมัครงาน จัดโดย บ. Ready Planet
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

14 กุมภาพันธ์ 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสมัครงาน จัดโดย บ. Ready Planet

นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสมัครงาน จัดโดย บริษัท Ready Planet ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Previous Article 23-27 ธันวาคม 2560: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
Next Article 7 มีนาคม 2561: โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที
Print
132

x