24 พฤษภาคม 2561: เจรจา MOU กับบริษัท Saleforce
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

24 พฤษภาคม 2561: เจรจา MOU กับบริษัท Saleforce

ตัวแทนจากบริษัท Saleforce เข้าพบคณาจารย์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

Previous Article 18 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)
Next Article 31 พฤษภาคม 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์)
Print
66

x