18 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

18 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรม โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Previous Article 2 พฤษภาคม 2561: โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by CompSCI
Next Article 24 พฤษภาคม 2561: เจรจา MOU กับบริษัท Saleforce
Print
50

x