31 พฤษภาคม 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์)
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

31 พฤษภาคม 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์)

นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับรางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน จากผลงานการวิจัยเรื่อง "ระบบตรวจับและติดตามมนุษย์จากกล้งฟิชอาย"

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากผลงานการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ความรู้สึกจากการรีวิวสินค้าภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก"

Previous Article 24 พฤษภาคม 2561: เจรจา MOU กับบริษัท Saleforce
Next Article 10 มิถุนายน 2561: การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3
Print
63

x