10 มิถุนายน 2561: การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3
Rachapon
/ Categories: Uncategorized

10 มิถุนายน 2561: การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3(คณะวิทยาศาสตร์) จัดขึ้นในววันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 10 และอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

Previous Article 31 พฤษภาคม 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงานวิจัยระดับอุมศึกษา (กลุ่มคอมพิวเตอร์)
Next Article 1 สิงหาคม 2561: นิสิต วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมงาน Ss12 asia : age of innovation 2018
Print
92

x