Office: +66 2649 5000 ext. 18408|sasivimon@g.swu.ac.th

About nontagorn2 chuaykird

This author has not yet filled in any details.
So far nontagorn2 chuaykird has created 30 blog entries.

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.จิราภา ทองแดง น.ส.อมิตา โรมา น.ส.อัญชิษฐา โฮงทอง และนายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี

2022-08-09T14:41:25+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.จิราภา ทองแดง น.ส.อมิตา โรมา น.ส.อัญชิษฐา โฮงทอง และนายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมเหรียญเงิน โครงงาน "วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง"ภายใต้การควบคุมโครงงานของ ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ จาก “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022)" ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น.ส.จิราภา ทองแดง น.ส.อมิตา โรมา น.ส.อัญชิษฐา โฮงทอง และนายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี2022-08-09T14:41:25+07:00

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

2022-08-07T18:25:03+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science) และวิศวกรรมข้อมูล (B.Sc. Data Engineering) และระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (M.Sc. Data Science) โดยมีหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล สุขพัฒน์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณาจารย์ และศิษย์เก่าให้คำแนะนำแก่นิสิตใหม่

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 25652022-08-07T18:25:03+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณธนัช เบญจอนุอาชา

2022-07-22T13:01:16+07:00

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณธนัช เบญจอนุอาชา2022-07-22T13:01:16+07:00

ประกาศทุนนิสิตธรรมเนียม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2565

2022-07-01T21:08:56+07:00

โหลดใบสมัครทุน.docx ใบสมัครทุน.pdf

ประกาศทุนนิสิตธรรมเนียม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/25652022-07-01T21:08:56+07:00

เงินทุนสนับสนุนค่าครองชีพนิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2565

2022-07-01T21:12:39+07:00

โหลดใบสมัครทุน.docx ใบสมัครทุน.pdf

เงินทุนสนับสนุนค่าครองชีพนิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/25652022-07-01T21:12:39+07:00

หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

2022-06-21T09:05:10+07:00

หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพสำหรับอุตสาหกรรม 4.02022-06-21T09:05:10+07:00

เกมเพื่อสุขภาพด้วยพื้นฐานการติดตามท่าทางมนุษย์

2022-06-20T14:14:52+07:00

Title: เกมเพื่อสุขภาพด้วยพื้นฐานการติดตามท่าทางมนุษย์ Authors: ธนิน ลิ้มปิยวรรณ; เฉลิมพล นวลศรี; อภิชาติ เปรมชูเกียรติ Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสำหรับออกกำลังกายด้วยการเต้นเพื่อความสนุกสนาน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะนำท่าทางของการทำกายภาพบำบัดมาใช้ เพื่อเป็นรูปแบบของท่าเต้นที่อยู่ในการออกกำลังกาย ระบบที่พัฒนาขึ้นจะใช้หลักการของการตรวจสอบโครงสร้างกระดูกของผู้เล่น (Skeleton tracking) จากการนำกล้องสามมิติที่มีชื่อว่า Intel Realsense รุ่น D435 มาใช้ตรวจจับภาพที่มีความสามารถในวัดระยะทางระหว่างผู้ออกกำลังกายกับตำแหน่งของกล้องได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมโมเดลสามมิติจำลอง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะทำการกำหนดลักษณะของการทำคะแนนในการออกกำลังกาย ด้วยสัญลักษณ์วงกลม ที่มีขอบเขตของการทำคะแนนอยู่ 4 รูปแบบ คือ มือซ้าย มือขวา ข้อศอกซ้าย และข้อศอกขวา เมื่อมีการเคลื่อนที่ของโมเดลสามมิติเข้าขอบเขตของตัวทำคะแนนที่กำหนด ระบบจะทำการแสดงสัญลักษณ์ 2 รูปแบบ คือ Hit หรือ Perfect เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณคะแนนที่จะได้ หลังจากการทำท่าทางกายภาพในแต่ละครั้ง แต่ถ้าหากโดนสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่การจบท่าทางระบบจะไม่แสดงสัญลักษณ์ใดๆ สุดท้ายเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้ในการออกกำลังกายระบบจะแสดงผลสรุปของการทำคะแนนคะแนน เพื่อใช้ในการกระตุ้นผู้ออกกำลังกายให้มีความต้องการที่จะทำคะแนนให้ได้มากขึ้นต่อไป หลังจากที่ได้ทำการทดลองกับอาสาสมัคร มีความพึงพอใจในการเล่นเกมในระดับมากที่สุดที่ 54.2% และมีความกระตุ้นให้อยากออกกำลังกายในระดับมากที่สุดที่ 33.3%

เกมเพื่อสุขภาพด้วยพื้นฐานการติดตามท่าทางมนุษย์2022-06-20T14:14:52+07:00

ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะรักษ์โลก

2022-06-20T14:14:52+07:00

Title: ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะรักษ์โลก Authors: พัณณิตา กาญจนสุโรจน์; รัชชานนท์ แสนเสส; วทัญญู ลิปิกรธนางกูร Abstract: งานวิจัยนี้จะนำเสนอระบบถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะแบบใหม่ที่พัฒนาจากโครงการ Trashy ที่ใช้ IoT ระบบนี้เสนอให้มีการจัดการขยะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของโลก นอกจากนี้การจัดการขยะยังนำไปสู่ปัญหา มากมาย เช่น ปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากเชื้อโรคและภาวะโลกร้อน ทางออกที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้คือ การแยกประเภทขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามระบบการคัดแยกขยะจำนวนมากยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและทำให้ผู้คนสับสน เกี่ยวกับวิธีการแยกประเภทของขยะ ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเสนอโอกาสในการ reTrash เพื่อดัดแปลงโครงการ ต้นแบบที่สามารถแยกประเภทของขยะโดยอัตโนมัติ ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระป๋องโลหะ และขยะอื่น ๆ ระบบ ที่นำเสนอใช้ Raspberry pi กับคอนโทรลเลอร์หลัก นอกจากนี้ระบบนี้ยังจำแนกขยะจากการเรียนรู้ภาพถ่าย ก่อนหน้านี้โดยใช้แบบจำลอง resnet50 เพื่อวิเคราะห์ภาพและจำแนกขยะ จากนั้นของเสียจะถูกส่งไปยังถัง ขยะโดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน จากผลการทดลองระบบที่นำเสนอแสดงถึงความแม่นยำถึง 98% จากการ ทดสอบและ 84% จากการนำไปใช้จริง; This research will propose a new smart recycling bin system that develops from the Trashy project that is an IoT - based. This system proposed to waste management for being one of the main problems in the world. In addition, the waste management leads to many problems such as health issues [...]

ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะรักษ์โลก2022-06-20T14:14:52+07:00
Go to Top