พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว กับ บริษัทดาต้าฟาร์ม ณ อาคาร 19
คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567