ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวดุษิตา ไทยประยูร นางสาวรินท์ลภัทร มากโภคา นายพงศพัศ คงเสรีภาพ และนางสาวพิมพ์ชนก น้อยจีน” นิสิตหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” การประกวดไอเดียธุรกิจ New Feature / Content ใหม่โดนใจในโจทย์ “ทำอย่างไรให้ TrueID เป็นที่หนึ่งในใจชาว GENZ” ในงาน TrueLab Business case Challenge 2023 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566
ณ True space สาขาสยามสแควร์ ซอย 2 กรุงเทพฯ

————————-

⚠️หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408
หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

————————-

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408