เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม Cybersecurity Essentials: Protecting Your Digital Life จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ บริษัท datafarm