ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเอกสารแนวการด...
พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Read more

คณะสังคมศาสตร์ร่วมปร...
คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovatio...

Read more

ประชุมการจัดทำ (ร่าง...
ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

Read more

 

สาระน่ารู้

พิธีมอบเอกสารแนวการด...
พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Read more

คณะสังคมศาสตร์ร่วมปร...
คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovatio...

Read more

ประชุมการจัดทำ (ร่าง...
ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

Read more